ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN7U5Z6A
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش آهن آلات مستعل و فرسوده - نوبت دوم

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: آگهی مزایده حضوری حراج ؟
شهرداری زیراب در نظر دارد آهن آلات مستعمل و فرسوده مشروحه ذیل را از طریق مزایده حضوری حراج با شرایط ذیل به فروش برساند.
- پل تخریب شده کوثر خیابان هفده شهریور تقریبا به مقدار 20000 کیلوگرم با قیمت پایه هر گیلو 20.000 ریال
- آهن آلات مستعمل موجود در جنب انبار تعاون روستایی تقریبا به مقدار 18000 کیلوگرم با قیمت پایه هر کیلو 20.000 ریال
- آهن آلات پل عابر پیاده جنب پارک تقریبا به مقدار 43000 کیلوگرم با قیمت پایه 13.954 ریال که تخریب پل و جداسازی آهن آلات به عهده برنده مزایده می باشد
ضمنا تخریب پل و جداسازی آهن آلات پایه در حضور نماینده شهرداری صورت گیرد
شرایط مزایده :
- متقاضی می بایست مبلغ 100.000.000 ریال جهت سپرده شرکت در مزایده در وجه حساب شماره 3100001898000 شهرداری زیرآب نزد بانک ملی واریز یا ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه در وجه شهرداری زیرآب تهیه و ارائه نماید
- سپرده برندگان اول تا سوم مزایده نزد شهرداری نگهداری و چنانچه اعلام انصراف نمایند سپرده آنها به ترتیب به نقع شهرداری ضبط خواهد شد
- برنده مزایده می بایست به اتفاق نماینده شهرداری جهت تعیین وزرن آهن آلات باسکول نموده و پس از ارائه قبض باسکول بهای آن را نقدا در وجه حساب شماره 3100001901005 شهرداری واریز و پس از ارائه فیش واریزی آهن آلات را از محل دپو خارج نماید
- متقاضی می بایست جهت دریافت اسناد مزایده و شرکت در آن مبلغ 1.000.000 ریال در وجه حساب دآمد 3100001901005 نزد بانک ملی شهرداری واریز نماید و مبلغ واریزی مذکور مسترد نخواهد شد
- حضور متقاضی یا نماینده قانونی وی باید با ارائه فیش سپرده و فیش حق شرکت در جلسه را در زمان برگزاری جلسه تحویل نماید در غیر این صورت از حضور وی در جلسه ممانعت به عمل خواهد آمد
- مزایده در روز دوشنبه مورخه 98.5.28 راس ساعت 11 صبح با حضور اعضای کمیسیون معاملات عالی در محل شهرداری تشکیل می گردد
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
نوبت دوم: 98.5.15
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.