ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN8M9Q0D
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و کالاها

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: آگهی مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی نوبت اول شماره 98/2 ؟ شماره فراخوان در سامانه ستاد 1098004340000001 1- نام دستگاه مزایده گذار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 2- نشانی دستگاه مزایده گذار: بندر عباس - کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ - تلفن 10-33592201-076 3- موضوع مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی 4 - مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 200.000.000 ریال که به صورت فیش واریزی با ضمانت نامه بانکی به نفع مزایده گذار 5- قیمت اسناد و شماره حساب: مبلغ 2.000.000 ریال به حساب شماره ir150100004001088604023107 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه حساب 4001088 6 - مهلت فروش اسناد: از تاریخ 98.12.12 لغایت پایان وقت اداری 98.12.21 7- مهلت تحویل اسناد : مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 99.1.18 8- مکان دریافت و تحویل اسناد بندر عباس- کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجانی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ - دبیرخانه کمیسیون معاملات می باشد 9- زمان و محل بازگشایی پاکات الف - ب- ج : بازگشایی پاکات راس ساعت 11 مورخ 99.1.19 در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت 10- برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایی پاکات، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر میباشد. پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 11- نشانی سایت شرکت www.pgsez.ir شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مزایده گذار موضوع ماده 10 قانون آئین نامه معاملات دولتی می باشد. حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی نامه معتبر کتبی مجاز می باشد. سایر شرایط و مشخصات معامله در اسناد مزایده درج گردیده است.
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.