ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN6X7B6Z
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش آهن آلات اسقاطی - نوبت اول چاپ دوم

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: حراج حضوری (نوبت اول) - چاپ دوم
شهرداری صومعه سرا در نظر دارد مقادیری آهن آلات اسقاط و ضایعاتی را از طریق برگزاری مزایده حضوری (حراج) به قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند، لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید اسناد مزادیه تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 98.05.06 به واحد امور اداری شهرداری مراجعه نمایید.
شرایط شرکت در حراج:
1. مزایده (حراج حضوری) راس ساعت 14:30 دقیقه عصر روز دوشنبه مورخ 98.05.07 با حضور اعضای کمیسیون معاملات شهرداری و نماینده شورای اسلامی شهر و نیز نمایندگان نهادهای نظارتی در محل پارکینگ شهرداری واقع در خیابان جنب ساختمان اداری شهرداری برگزار می گردد لازم بذکر است در صورت تغییر ساعت برگزاری مراتب به اطلاع شرکت کنندگان نهایی که اسناد مزایده را از شهرداری خریداری کرده اند خواهد رسید لذا هیچگونه عذری در این زمینه پذیرفته ن خواهد بود
2. ملاک قیمت گذاری نرخ پایه کارشناسی است و برنده حراج کسی است که بالتترین مبلغ را به ازای هر کیلوگرم در روز برگزاری حراج پیشنهاد نماید.
3. شرکت کنندگان مکلف هستند جهت شرکت در حراج مبلغ بیست میلیون ریال بعبارت دو میلیون تومان را به عنوان ودیعه شرکت در حراج به حساب شماره 0107220459004 سپرده شهرداری صومعه سرا نزد بانک ملی شعبه صومعه سرا واریز و فیش مربوطه را به همراه سایر مدارک تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 98.05.06 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند
4. شرکت کنندگان می توانند جهت بازدید از محل دپوی آهن آلات اسقاطی و نیز خرید اسناد مربوطه به حراج تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98.05.06 به شهرداری صومعه سرا مراجعه نمایند
5. افرادی که اسناد حراج را از ا مور اداری خریداری نکرده و یا فیش ودیعه را واریز ننموده ا ند حق شرکت در حراج را ندارند علاوه بر آن به فیش ها مخدوش، مشروط و یا مبهم نیز ترتیب اثر داده نخواهد شد
6. شرکت کنندگان مکلف هستند در روز برگزاری حراج قیمت پیشنهادی خود را به ازای هر کیلوگرم آهن اسقاطی و ضایعاتی اعلام و پس از استماع بالاترین قیمت پیشنهادی، برنده حراج در همان روز معرفی خواهد گرد ید مشروط بر اینکه بالاترین مبلغ پیشنهادی ارایه شده از قیمت پایه که توسط کارشناس دادگستری اعلام گردیده بیشتر باشد
7. کلیه عملیات خرد کردن، جداسازی، بارگیری و حمل آهن آلات و نیز وزن کشی و سایر هزینه های ا حتمالی دیگر برعهده بنرده حراج می باشد و شهرداری در محل دپو کالا را تحویل برنده حراج خواهد داد لذا شرکت کنندگان می با یست در زمان اعلام قیمت پیشنهادی کلیه این موارد را لحاظ نمایند و پساز برگزاری حراج هیچگونه عذری در این زمینه پذیرفته نخواهد بود
8. چنانچه نفر اول مزایده (حراج) منصرف شود یا ظرف مدت یک هفته از تاریخ برگزاری حراج و تنظیم صورت م جلس کمیسیون اقدام به اجرای قرارداد نماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و معامله به ترتیب با نفرات دوم و سوم انجام خواهد پذیرفت ولی چنانچه نظرات دوم و سوم نیز از انجام معامله امتناع نموده یا منصرف شوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط و مزایده برای نوبت بعدی تجدید خواهد شد
9. برنده مزایده مکلف است کلیه هزینه های مربوط به دستمزد کارشناس ارزیابی، هزینه های درج آگهی تمامی نوبت ها و سایر هزینه های مربوط به مزایده را پرداخت نماید و شهرداری در این زمینه هیچگونه مسوولیتی نداشته و هیچگونه عذری پذیرفته نیست
10. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در روند برگزاری حراج مختار خواهد بود
11. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط و نحوه اجرای قرارداد در اسناد مزایده مندرج گردیده است
ناصر حقیقی
شهردار صومعه سرا
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.