ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN9J8R8Q
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده فروش آهن آلات ، ترانس قدرت ، قرقره فلزی خالی..

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول ؟
شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در نظر دارد نسبت به فروش اجناس ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید
تجدید مزایده عمومی شماره 98/1/م
1. اجناس مورد مزایده شامل: آهن آلات ، ترانس قدرت ، قرقره فلزی خالی ، لوله فلزی 55 اینچ و... می باشد
2. محل استقرار اجناس: 1- استان مرکزی شهرستان اراک، میدان امام خمینی، حدود کیلومتر 10 جاده خمین، پست 400 کیلوولت انجیرک- انبار انجیرک 2- کمربندی جنوبی اراک جنب بیمارستان امام خمینی پست اراک 5 کیلومتر 17 جاده اراک - ازنا داخل مجتمع نیروگاه شازند پست 230 شازند و 3- شهرستان اراک میدان صنعت انتهای خیابان شرکت واگن پارس پست 63 کیلوولت جاندیر انبار جاندیر می باشد
3. تضمین شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ کل کارشناسی هر ردیف به صورت یکی از تضامین قابل قبول ذکر شده در فرایند ارجاع کار مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94.09.22 هیئت وزیران و یا ارائه فیش واریزی به حساب شبای شماره IR070100004001106506376231 به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت برق منطقه ای باختر نزد بانک مرکزی می باشد
5. مجموع قیمت کل برآوردی موضوع مزایده برابر 6.903.715.000 ریال به شرح زیر ضمیمه اسناد است
6. برنده هر ردیف از اجناس مورد مزایده به صورت مجزا تعیین می گردد
محل تحویل پاکت تضمین شرکت در مزایده فوق به نشانی اراک میدان امام خمینی کمربندی شمالی روبروی فرماندهی ستاد فرماندهی انتظامی استان مرکزی دبیرخانه شرکت برق منطقه ای باختر
7. اطلاعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه به شماره تلفن 33245248-086 و مرکز راهبری و پشتیبانی به شماره تلفن 41934-021 می باشد
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که واجد شرایط شرکت در مزایده فوق می باشند می توانند جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ 98.4.23 لغایت 98.4.30 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت دریافت اسناد و شرکت در مزایده محقق سازند. مهلت بازدید از اجناس از تاریخ 98.4.23 تا تاریخ 98.5.7 می باشد.
مهلت بارگذاری پیشنهادات تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 98.5.12 به نشانی فوق می باشد. ضمنا پیشنهادات بارگذاری شده در ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه مورخ 98.5.13 در دفتر معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سهامی برق منطقه ای باختر به نشانی بالا به ترتیب قید شده در اسناد مزایده بازگشایی می گردد. به پیشنهادات فاقد سپرده به مبلغ و صورت قید شده فوق الذکر، فاقد امضاء، مشروط، مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد و شرکت سهامی برق مطنقه ای باختر در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد آگهی فوق در شبکه اطلاع رسانی شرکت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir قابل رویت می باشد
شرکت سهامی برق منطقه ای باختر
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.