ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN6M7R3E
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده عمومی آهن آلات اسقاطی..

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: آگهی مزایده عمومی نوبت اول
شهرداری هویزه باستناد مصوبه شماره 97.194.ش مورخه 98.4.8 شورای اسلامی شهر هویزه در نظر دارد آهن آلات اسقاطی خود را از طریق مزایده حضوری بفروش برساند:
برنامه زمانی مزایده:
آخرین مهلت دریافت اسناد 98.4.12
آخرین مهلت تحویل اسناد 98.4.22 تا پایان وقت اداری
زمان بازگشایی 98.4.23 محل دریافت اسناد واحد امور قراردادهای شهرداری هویزه
1. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ نشر آگهی مورخه 98.4.3 همه روزه باستثنای ایام تعطیل در ساعات اداری به شهرداری مراجعه و از آهن آلات یاد شده بازدید بعمل آورد.
2. شرکت کنندگان بایستی با مراجعه به واحد درآمد و بمنظور حق شرکت در مزایده قبل از انقضای مهلت مقرر مبلغ 1.000.000 ریال بابت خرید اسناد بحساب 0103988262008 نزد بانک ملی شعبه هویزه واریز و فیش مربوطه را به همراه درخواست تحویل امور مالی شهرداری نماید.
3. جلسه مزایده حضوری و در روز یکشنبه مورخ 98.4.23 در محل دفتر شهردار منعقد و متقاضیان با به همراه داشتن فیش واریزی حضور بهم رسانند.
4. سپرده نفرات اول تا سوم تا توافق نهایی با برنده اول در مورد معامله مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هر یک از نفرات برنده برابر آیین نامه مقررات شهرداری سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5. شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات با توجه به صرفه و صلاح شهرداری مختار است
6. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود
7. برش و جداسازی آهن آلات برعهده برنده مزایده می باشد
ردیف نوع مزایده
قیمت پایه
سپرده واریزی
1
آهن آلات اسقاطی
3.240.000.000 162.000.000
آدرس و تلفن :خوزستان, -
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.