ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN2L8X5S
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده تعداد 13 دستگاه لوازم مستعمل شامل یکدستگاه دیگ بخار مستعمل و ... نوبت دوم

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: آگهی مزایده عمومی شماره 9802 نوبت دوم ؟
شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود در نظر دارد تعداد 13 دستگاه لوازم مستعمل خود شامل یکدستگاه دیگ بخار مستعمل، یکدستگاه دکل جراثقال مارک HIAB، دو دستگاه تانکر حمل شیر، سه دستگاه اطاق بار فلزی کمپرسی، سه دستگاه اطاق قفسه ای حمل مرغ فلزی، یکدستگاه اطاق بار کامیون ده تن و دو دستگاه بونکر (یولک) حمل دان 9 و 12 تنی کارکرده خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به شماره فراخوان 1098001220000001 از طریق فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید
مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده
مبلغ سپرده برای هفت پارتی مزایده به شرح ذکر شده در شرایط مزایده می باشد
نوع سپرده:
انتخاب به یکی از سه روش زیر
الف- به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر 3 ماهه بدون قید و شرط
ب- وجه واریز شده به حساب ir220100004001040006376476 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شناسه واریز 964201000100000000000000000001
محل دریافت اسناد: متقاضیان می بایستی جهت دریافت اسناد مزایده به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند
لازم به توضیح است برگزاری مزایده و کلیه مراحل فرایند شامل دریافت اسناد مزایده پرداخت ودیعه مزایده ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایی و... تنها از طریق سازمانه امکان پذیر می باشد
علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021 اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام، پروفایل مزایده گر موجود است
زمان دریافت تحویل بازگشایی اسناد مزایده
تاریخ انشار مزایده در سامانه ساعت 11 صبح مورخ 98.04.16
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه: تا ساعت 17 مورخ 98.04.23
مهلت زمان ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه: تا ساعت 17 مورخ 98.04.27
تاریخ بازدید: از تاریخ 98.04.17 لغایت 98.04.27 از ساعت 10 الی 12 به استثنای روزهای تعطیل
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح مورخ 98.04.29
مکان بازگشایی پاکتها: رشت، جنب میدان گیل، شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفید رود سالن هفت تیر
زمان اعلام به برنده ساعت 11 مورخ 98.04.30
سای اشرایط در اسناد مزاید درج گردیده است
اطلاعات تماس و آدرس مزایده گزار: رشت، جنب میدان گیل، شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود شماره تماس 33605664-013 و 33663091-013
شرکت سهامی- کشاورزی و دامپروری سفیدرود
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.