ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN5M0T8D
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده برخی اقلام ضایعات .... نوبت دوم

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: فراخوان مزایده عمومی ؟ نوبت دوم شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد برخی اقلام ضایعات خود را با مشخصات و شرایط کلی مشروحه ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. مدت برداشت: 50 روز کاری برنامه زمان بندی مراحل مزایده: الف- آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1398.04.01 لغایت 98.04.10 به استثنای روزهای پنجشنبه و تعطیل ب- تاریخ بازدید از ضایعات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 98.04.11 ج- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد نرخ: حداکثر ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 98.04.24 د- تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ : ساعت 16:30 روز چهارشنبه مورخ 98.04.26 شماره مزایده ردیف شرح ضایعات مقدار واحد قیمت واحد قیمت کارشناسی (ریال) جمع کل قیمت کارشناسی و مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال) 98/8 1 سیلندر ایران گاز 45 کیلوگرمی 584 سیلندر 1.200.000 700.800.000 جمع کل قیمت کارشناسی 4.663.318.200 2 سیلندر ایران گاز 33 کیلوگرمی 126 سیلندر 900.000 113.400.000 3 سیلندر 11 کیلوگرمی ایران گاز 270 سیلندر 300.000 81.000.000 4 سیلندر 22 کیلوگرمی ایران گاز 454 سیلندر 750.000 340.500.000 5 سیلندر موشکی آمونیاک 147 سیلندر 11.000.000 1.617.000.000 6 بشکه پلاستیکی 4000 بشکه 150.000 600.000.000 7 بشکه فلزی 3000 بشکه 180.000 540.000.000 8 ترازو بزرگ 5 دستگاه 1.500.000 7.500.000 9 ترازو باسکولی 5 دستگاه 1.500.000 7.500.000 مبلغ تضمین شرکت در مزایده 223.200.000 10 سنگ جت مستعمل 760 دستگاه 300.000 228.000.000 11 دریل برقی 130 دستگاه 400.000 52.000.000 12 زیردوش لعابی 250 عدد 120.000 30.000.000 13 شیر مخلوط مخصوص وان 160 عدد 700.000 112.000.000 14 قفل شیب بند 1812 عدد 70.000 126.840.000 15 مانیتور چهارده اینچ 392 دستگاه 0 0 16 فتوکپی کوچک 35 دستگاه 200.000 7.000.000 17 فتوکپی بزرگ 49 دستگاه 400.000 19.600.000 18 214 قلم لوازم یدکی پیکان 5647 عدد --- 80.178.200 - از کلیه علاقمندان واجد شرایط دعوت به عمل می آید ورف برنامه زمان بندی جدول فوق باستثنای روزهای پنجشنبه و تعطیل با در دست داشتن کارت ملی به امور پیمانها شرکت پالایش نفت آبادان به نشانی آبادان جنب درب اصلی پالایشگاه آبادان مراجعه تا پس از خرید اسناد مزایده و معرفی نامه به اداره حراست امکان بازدید مزایده گران از محل های نگهداری ضایعات در تاریخ اشاره شده در جدول فوق میسر گردد - ضمنا مزایده گران در صورت تمایل به ارایه پیشنهاد نرخ می بایستی پس از تکمیل اسناد مزایده و تهیه ضمانتنامه شرکت در مزایده مزبور بصورت یک یا ترکیبی از موضوع بندهای الف، ب، پ، ج، چ، ح ماده 4 آئین نامه دولتی و یا مبلغ تضمین تضمین شرکت در مزایده را بصورت نقدی به شماره حساب شبا IR900100004001124606378700 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده (بودجه شرکتهای دولتی) شرکت پالایش نفت آبادان واریز نمایند. و با در دست داشتن اصل شناسنامه کارت ملی و کپی تمام صفحات آن برای اشخاص حقیقی و اصل شناسنامه کارت ملی صاحبان شرکت و اساسنامه آخرین آگهی تغییر ات روزنامه رسمی و گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی و کپی آنها برای اشخاص حقوقی حداکثر در تاریخ ارائه پیشنهااد نرخ مندرج در جدول پاکتهای مذکور را بهمراه ضمانت نامه تضمین شکرت در مزایده یا د شده را در صندوق پیشنهاد نرخ واقع در امور پیمانها شرکت پالایش نفت آبادان انداخته و در قبال آن رسید مربوطه را دریافلت نمایند - 53183338 - 061 و شماره فکس 53264476 - 061 می ّاشد. - ضمنا آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانی WWW.SHANA.IR و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی HTTP://WWW.ABADAN-REF.IR و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IEWTS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی WWW.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد. روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان آدرس و تلفن :خوزستان, -
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.