ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی
مزایده
شماره آگهی :AN5S2V3A
جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و مال باختگی، با اطلاع و هماهنگی، آهن۲۰ انجام دادو ستدها را ضمانت میکند
آگهی تماس
منقضی شده
ایران - تهران

مزایده اقلام اسقاطی و ضایعات آهن آلات

قیمت: 0 تومان
شرایط پرداخت: -
توضیحات: شهرداری اردبیل در نظر دارد اقلام اسقاطی و ضایعات آهن آلات، پلاستیک ، آلومینیوم، چدن ، کیس کامپیوتر ، مانیتور و ... را از طریق مزایده واگذار نماید
موضوع مزایده قیمت پایه ریال سپرده شرکت در مزایده
اقلام اسقاطی و ضایعات آهن آلات، پلاستیک ، آلومینیوم، چدن، کیس کامپیوتر ، مانیتور و ...
973.300.000 100.000.000
1- محل انجام مزایده : اردبیل خیابان سی ام تیر ساختمان شهرداری اردبیل
2- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: مبلغ سپرده قید شده در جدول را به شماره حساب سپهر 0106630762004 بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش واریز و فیش واریزی و یا به همان مبلغ ضمانتنامه بانکی را در پاکت تضمین در پاکت الف شرایط در پاکت ب و قیمت پیشنهادی در پاکت ج و مجموع را در لفاف به صورت لاک و مهر وموم شده تحویل نمایند.
شرکت کنندگان می تواند اسناد مزایده را از آخرین تاریخ انتشار آگهی در روزنامه در مقابل فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به شماره حساب سپهر 0106630749002 بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش از مدیریت پیمان و مناقصه واقع در میدان بعثت به طرف میدان ایثار ساختمان مدیریت پیمان و مناقصه خریداری کنند مبلغ واریزی شده غیر قابل استرداد است و اطلاعات تکمیلی ماقصه فوق از طریق وب سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR قابل دسترسی می باشد
4- پیشنهادات باید حداکثر تا 10 روز از آخرین تاریخ انتشار آگهی و تا ساعت 13 وقت اداری به نشانی اردبیل خیابان سی ام تیر نرسیده به میدان ورزش دبیرخانه شهرداری اردبیل تحویل گردد پیشنهادهایی که دیرتر از این مهلت تسلیم شود دریافت نخواهد شد.
توضیحات لازم
1- به پیشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
3- پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده می باشد
4- پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات شهرداری اردبیل باز و باتوجه به صرفه و صلاح شهرداری برنده مزایده مشخص و اعلام خواهد شد .
5- در صورت انصراف برندگان مزایده از عقد قرارداد سپرده آنان به نفع شهرداری اردبیل ضبط خواهد شد.
6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
حمید لطف اللهیان- شهردار اردبیل
منقضی

آگهی‌های مشابه

موردی یافت نشد.