ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهیورق 10 سیاه فولاد مبارکه ابعادی
کد آگهی: AN6K1R6Y
فوری
فروشنده

ورق 10 سیاه فولاد مبارکه ابعادی

قیمت : 11,900 تومان
شرایط پرداخت : -
۲ روز پیش
ایران - تهران
ویژه
ورق روغنی ضخامت 0.70 عرض 1250
کد آگهی: AN5B8G5E
فوری
فروشنده

ورق روغنی ضخامت 0.70 عرض 1250

قیمت : 17,200 تومان
شرایط پرداخت : -
۲ روز پیش
ایران - تهران
ورق 2.5 اسیدشوئی فولادمبارکه عرض 1250
کد آگهی: AN9V2T4Y
فوری
فروشنده

ورق 2.5 اسیدشوئی فولادمبارکه عرض 1250

قیمت : 12,400 تومان
شرایط پرداخت : -
۲ روز پیش
ایران - تهران
ویژه
ورق روغنی ضخامت 0.60 عرض 1250
کد آگهی: AN7G4K5E
فوری
فروشنده

ورق روغنی ضخامت 0.60 عرض 1250

قیمت : 17,500 تومان
شرایط پرداخت : -
۲ روز پیش
ایران - تهران
ورق 2 سیاه فولاد مبارکه عرض 1متر
کد آگهی: AN8T1H1A
فوری
فروشنده

ورق 2 سیاه فولاد مبارکه عرض 1متر

قیمت : 11,150 تومان
شرایط پرداخت : -
۳ روز پیش
ایران - تهران
ورق روغنی ضخامت 0/60 فولاد مبارکه
کد آگهی: AN8Z8W3T
فوری
فروشنده

ورق روغنی ضخامت 0/60 فولاد مبارکه

عرض 100

قیمت : 17,500 تومان
شرایط پرداخت : نقدی
۳ روز پیش
ایران - تهران
ورق 1.5 روغنی هفت الماس
کد آگهی: AN5I5Y3W
فوری
فروشنده

ورق 1.5 روغنی هفت الماس

قیمت : 18,000 تومان
شرایط پرداخت : -
۴ روز پیش
ایران - تهران
ورق 7.92 میل فولادمبارکه GP/B-5L
کد آگهی: AN4R9F9K
فوری
فروشنده

ورق 7.92 میل فولادمبارکه GP/B-5L

قیمت : 10,400 تومان
شرایط پرداخت : -
۵ روز پیش
ایران - تهران
ورق 6 سیاه فولاد مبارکه st33
کد آگهی: AN6Q1Q4H
فوری
فروشنده

ورق 6 سیاه فولاد مبارکه st33

قیمت : 10,400 تومان
شرایط پرداخت : -
۵ روز پیش
ایران - تهران
ورق 10 سیاه فولاد مبارکه st52
کد آگهی: AN3U6L3A
فوری
فروشنده

ورق 10 سیاه فولاد مبارکه st52

قیمت : 11,700 تومان
شرایط پرداخت : -
۵ روز پیش
ایران - تهران
ورق 3.3میل اسیدشویی فولادمبارکه TOUTP
کد آگهی: AN5R0F6M
فوری
فروشنده

ورق 3.3میل اسیدشویی فولادمبارکه TOUTP

قیمت : 12,000 تومان
شرایط پرداخت : -
۵ روز پیش
ایران - تهران
ورق 2میل اسیدشویی فولادمبارکه TOUTP
کد آگهی: AN2P9Q0B
فوری
فروشنده

ورق 2میل اسیدشویی فولادمبارکه TOUTP

قیمت : 12,000 تومان
شرایط پرداخت : -
۵ روز پیش
ایران - تهران
ورق 2 روغنی 1متر st12
کد آگهی: AN6T1F3C
فوری
فروشنده

ورق 2 روغنی 1متر st12

قیمت : 19,450 تومان
شرایط پرداخت : -
۵ روز پیش
ایران - تهران
ورق سیاه اکسین اهواز22میل عرض 125
کد آگهی: AN5H0P0O
فوری
فروشنده

ورق سیاه اکسین اهواز22میل عرض 125

قیمت : 10,450 تومان
شرایط پرداخت : نقدی
۶ روز پیش
ایران - تهران
ورق سیاه اکسین اهواز 25میل عرض 125
کد آگهی: AN4Q4L5T
فوری
فروشنده

ورق سیاه اکسین اهواز 25میل عرض 125

قیمت : 10,450 تومان
شرایط پرداخت : نقدی
۶ روز پیش
ایران - تهران
ورق سیاه اکسین اهواز 20 میل عرض 125
کد آگهی: AN8D5G9Q
فوری
فروشنده

ورق سیاه اکسین اهواز 20 میل عرض 125

قیمت : 10,450 تومان
شرایط پرداخت : نقدی
۶ روز پیش
ایران - تهران
ورق سیاه اکسین اهواز 15 میل
کد آگهی: AN3U4N1S
فوری
فروشنده

ورق سیاه اکسین اهواز 15 میل

قیمت : 10,450 تومان
شرایط پرداخت : نقدی
۶ روز پیش
ایران - تهران
ورق سیاه اکسین اهواز 12 میل
کد آگهی: AN1H6M7E
فوری
فروشنده

ورق سیاه اکسین اهواز 12 میل

قیمت : 11,400 تومان
شرایط پرداخت : نقدی
۶ روز پیش
ایران - تهران
ورق سیاه اکسین اهواز 10 میل
کد آگهی: AN8S0W7R
فوری
فروشنده

ورق سیاه اکسین اهواز 10 میل

قیمت : 11,400 تومان
شرایط پرداخت : نقدی
۶ روز پیش
ایران - تهران
ورق سیاه اکسین اهواز 8 میل
کد آگهی: AN5Z3Q5H
فوری
فروشنده

ورق سیاه اکسین اهواز 8 میل

قیمت : 11,400 تومان
شرایط پرداخت : -
۶ روز پیش
ایران - تهران
در حال بارگذاری...

آگهی خرید و فروش میلگرد، ورق، تیرآهن، شمش،‌بیلت، رابیتس، مش، قراضه، ناودانی، پروفیل و انواع فلزات