ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

مش

لیست نرخ مش

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۱:۵۵
نوع مش
ضخامت
ابعاد
تولید
قیمت بنگاه
قیمت کارخانه
مش
6
30*30
مش تهران
0
5900
مش
6
10*10
مش تهران
0
5900
مش
6
15*15
مش تهران
0
5900
مش
6
20*20
مش تهران
0
5900
مش
8
15*15
مش تهران
0
5550
مش
8
10*10
مش تهران
0
5550
مش
8
20*20
مش تهران
0
5550
مش
10
15*15
مش تهران
0
5400
مش
10
10*10
مش تهران
0
5400
مش
10
20*20
مش تهران
0
5400
مش
12
15*15
مش تهران
0
5670
مش
12
10*10
مش تهران
0
5670
مش
12
20*20
مش تهران
0
5670
مش
6
10*10
فولاد صنعت البرز
0
6000
مش
6
15*15
فولاد صنعت البرز
0
6000
مش
6
20*20
فولاد صنعت البرز
0
6000
مش
6
25*25
فولاد صنعت البرز
0
6000
مش
6
30*30
فولاد صنعت البرز
0
6000
مش
8
10*10
فولاد صنعت البرز
0
5400
مش
8
15*15
فولاد صنعت البرز
0
5400
مش
8
20*20
فولاد صنعت البرز
0
5400
مش
8
25*25
فولاد صنعت البرز
0
5400
مش
8
30*30
فولاد صنعت البرز
0
5400
مش
10
10*10
فولاد صنعت البرز
0
5300
مش
10
15*15
فولاد صنعت البرز
0
5300
مش
10
20*20
فولاد صنعت البرز
0
5300
مش
10
25*25
فولاد صنعت البرز
0
5300
مش
10
30*30
فولاد صنعت البرز
0
5300
مش
12
10*10
فولاد صنعت البرز
0
5450
مش
12
15*15
فولاد صنعت البرز
0
5450
مش
12
20*20
فولاد صنعت البرز
0
5450
مش
12
25*25
فولاد صنعت البرز
0
5450
مش
12
30*30
فولاد صنعت البرز
0
5450
مش
14
10*10
فولاد صنعت البرز
0
5550
مش
14
15*15
فولاد صنعت البرز
0
5550
مش
14
20*20
فولاد صنعت البرز
0
5550
مش
14
25*25
فولاد صنعت البرز
0
5550
مش
14
30*30
فولاد صنعت البرز
0
5550